Akupunktur

Världshälsoorganisationen (WHO) har publicerat en lista över olika behandlingsområden där akupunktur har vetenskapligt bevisad effekt.  Det totala antalet behandlingar brukar variera mellan 6 och 12. Akupunktur  är en behandlingsform som är mycket säker med få biverkningar. Du kan reagera med trötthet, det är normalt och kan även påverka din sömn positivt. Du bör dock inte köra bil långa sträckor efter de första behandlingstillfällena och även begränsa ditt intag av alkohol. En del reagerar med ökad energi, då är det bra att tänka på att ta det lugnt och inte gör för ansträngande aktiviteter eftersom det kan förvärra ditt tillstånd. Mer information får du vid vårt första möte, och om du har frågor och funderingar, tveka inte att fråga mig.

Öronakupunktur

Hela människokroppen avspeglar sig i örat. Med öronakupunktur/kulplåster behandlas olika smärttillstånd. Det lämpar sig även för avvänjning av olika slag.  Det fungerar riktigt bra vid abstinens när Du har bestämt Dig för att sluta snusa/röka, Referens finns.

Medicinsk Akupunktur

Är en validerad behandlingsmetod. Den bygger på vetenskap, diagnosen ställs med bakgrund mot den konventionella medicinska förklaringsmodellen.

För att ge dig en bra behandling är det viktigt att vi vid  första tillfället har extra tid för att tillsammans göra en behandlingsplan. 

Är medlem i Svensk förening för integrativ medicin och hälsa, som snart blir SFIMH (svenska föreningen för integrativ medicin och hälsa), arbetar efter etiska regler och tystnadsplikt, uppfyller socialstyrelsens hygienkrav och använder endast sterila engångsnålar. Registrerad hos IVO.

 

 

TCM Akupunktur 

Akupunkturbehandling ger balans i kroppen genom att förstärka ditt immunförsvar, justera din ämnesomsättning och öka känsligheten i hormonproduktionen, för att hjälpa kroppen att läka sig själv och förbättrar ditt allmäntillstånd och ökar din livskvalité. Flera symtom och besvär beror på en obalans i kroppen. En inre och yttre balans behövs för att vi ska må bra.

Akupunktur ges genom att stimulera kroppens olika punkter med mycket tunna sterila nålar på bestämda punkter i kroppen varvid meridianen stimuleras. Meridianen består av kanaler som bildar ett nätverk över hela kroppen. Detta nätverk kopplar sedan samman kroppens olika funktioner. Längs kroppens meridianer finns omkring 1 000 akupunkturpunkter. Var och en med sin specifika funktion kopplade till de olika organen. Det är individuellt och ser olika ut för hos oss alla.

Akupunktur balanserar kroppen  –  En del av kroppens egna läkningsprocess

 

Vid första besöket får du fylla i en hälsodeklaration.

Välkommen!

Boka tid för akupunktur

Ring eller gå till Bokadirekt (via knappen nedan) för att boka tid för en behandling