Information om MI-Motiverande samtal


 

 

 

Du har vad du behöver, och tillsammans ska vi finna det.

 

Att vara tveksam eller ambivalent inför en stor förändring av sina levnadsvanor är förståeligt och normalt.

Att vara ambivalent är en del i förändringsprocessen.

Motiverande samtal, MI (motivational interviewing), passar in i alla sammanhang när man vill ha hjälp med att förändra ett beteende.

Motiverande samtal är en samarbetsinriktad samtalsmetod som syftar till att stärka din egna motivation och åtagande till förändring.