Akupunktur

Akupunktur har sitt ursprung i traditionell kinesisk medicin. Metoden har sedan utvecklats och används även i Västvärlden. Det finns studier som visar att västerländsk akupunktur kan vara en effektiv metod för att lindra vissa typer av smärta. Med Traditionell kinesisk medicin behandlas även andra tillstånd. Världshälsoorganisation WHO anger fler behandlingsområden. 

 Höstterminen 2018 påbörjar jag min utbildning på Karolinska Institutet i Västerländsk medicinsk akupunktur (det är den akupunktur som man använder inom svensk sjukvård. Det som skiljer den ifrån Traditionell Kinesisk Medicin är främst förklaringen till hur metoden utövar sin effekt, den medicinska akupunkturen förklarar effekten baserat på fysiologiska effekter vi får i vävnaderna vid nålstimulering medan man inom Traditionell kinesisk medicin talar mer om energiflöden. 

I den västerländska medicinen förklaras akupunktur som fysiologiska omställningarna som vid akupunktur är samma som vid muskelarbete. Då känslan de qi uppstår aktiveras ergoreceptorer i skelettmuskulaturen som via sensoriska (afferenta) fibrer (a-beta fibrer) utsänder signaler. Vilket stimulerar frisättning av kroppsegna opioider, serotonin och noradrenalin i olika centrala system (aktivering av descenderandede hämmande bansystem). Opioider är ett samlingsnamn för morfinliknande ämnen som exempelvis endorfiner som tillsammans med serotonin och noradrenalin resulterar i smärtlindring och välbefinnande.

Lokalt i det behandlade området frisläpps vasodilaterande neuropeptider som t.ex. CGRP (Calcitonin Gene Related Peptide) och VIP (Vasoactive intestinal polypeptide). Kärldilatation uppstår med ökad genomblödning, syresättning och perfussionen i vävnaden. Akupunkturen utlöser en antiinflammatorisk effekt vilket accelererar kroppens naturliga läkning. Kärltillväxt sker, en tillväxtfaktor som man har analyserat är NGF nerve groth factor. Det ger även minskad smärta och spänning i muskulatur.

Akupunktur hämmar sympatikus, en del av det autonoma nervsystemet vilket leder till sänkt puls, blodtryck och muskelspänning.

På ryggmärgsnivå stimuleras frisättning av opioiderna  enkefalin och dynorfin vilket leder till minskad sympatikus påslag/aktivitet och därmed minskad muskeltonus. Dessutom underlättas genomblödningen i den lokala muskulaturen.

Smärthämning sker även via Gate teorion som presenterades av Melzack och Wall 1965. Det innebär att när de grova nervtrådarna, a-fibrerna, stimuleras så blockeras smärtimpulserna från smärtfibrerna i ryggmärgens bakhorn via interneuron som bland annat frisätter GABA ( Gamma amino smörsyra).

 Traditionell kinesisk medicin förklaras diagnostisera en sjukdom inkluderar två aspekter: Den första är att observera, inspektera och undersöka. Den andra är att analysera och resonera sig fram till orsak för att kunna göra en bedömning.

Det inre svarar mot det yttre precis som skuggan följer figuren. Genom att studera det yttre lär vi oss det inre, är en regel inom TCM. Den diagnostiska metoden att känna det inre genom det yttre inkluderar fyra olika undersökningsmetoder:

 • Observation (titta)
 • Auskultation (lyssna)
 • Luktande
 • Palpation (känn)
 • En god terapeut använder sinnena till sin hjälp.

Boka en tid för konsultation, så finner vi tillsammans en bra behandling för just Dig.

 

Absolut kontraindikation

 • Hemofili (blödarsjuka)
 • Man skall inte sticka nålar i en extremitet där lymfdränaget är försämrat, exempelvis efter lymfkörtelutrymning
 • Det är dessutom kontraindicerat att sticka i områden med allodyni (ett tillstånd där ett stimuli, som normalt sett inte är smärtsamt, upplevs som smärtsamt), dysestesi ( eller hyperpati, dvs överretningsfenomen som brukar finnas vid neuropatiska smärtor).
 • Vid antikoagulantiabehandling (läkemedel som hämmar blodets koagulering).
 • Hjärtklaffopererad
 • Hepatit, Aids

I vissa fall är det inte lämpligt att man får akupunktur.

 • Om man har ökad blödningsrisk bör man inte behandlas på grund av risk för allvarliga blödningar.
 • Kronisk njursjukdom/nedsatt njurfunktion
 • Om man är svårt sjuk eller infektionskänslig bör man inte behandlas på grund av infektionsrisken.
 • Om man har pacemaker är det olämpligt med elektrisk stimulering.
 • Om man är gravid. Graviditet i första trimester är en gammal kontraindikation på grund av en förmodad risk för abortering. Denna risk anses emellertid nu vara liten om man använder akupunktur på ett försiktigt sätt. Dock är det fortfarande rekommendabelt att dessa patienter behandlas av personal inom mödrahälsovården, som har god kännedom om graviditeters normala förlopp och lätt kan tolka tecken till komplikationer.
 • Om man är rädd för nålar och stick kan akupunktur vara olämplig som behandling.
 • Metallallergi, framför allt nickel, utgör även en relativ (låg) risk.
 • Psykisk sjukdom (med personlighetsstörningar eller psykoser kan lätt bli försämrade).

Infektion är en allvarlig komplikation som kan inträffa om man inte behandlas med akupunktur på rätt sätt. Jag använder därför alltid sterila engångsnålar och är mycket noga med att arbeta så rent som möjligt.