Integritetspolicy

Integritetspolicy – Falcks massage & kroppsvård. Falcks massage och kroppsvård har en integritetspolicy för att värna Din rätt till personlig integritet. I den här policyn beskrivs hur dina personuppgifter som jag får del av hanteras när Du kontaktat mig i egenskap av patient (medicinsk akupunktur) eller kund (massage).

Falcks massage & Kroppsvård är personuppgiftsansvarig och har följande kontaktuppgifter

Falcks Massage & Kroppsvård

Organisationsnr 640502-XXXX

Måsvägen 5

343 37 Älmhult

E-post: info@falcksmassage.nu

Personuppgifter

Det samlas in personuppgifter för att kunna fakturera och kommunicera med kunder, samt för journalföring. Dina uppgifter finns i bokföringsunderlag, och din epost sparas i mitt mejlprogram för enklare kommunikation. Inga obehöriga har tillgång till din journal (Jag för pappersjournal som förvaras inlåst säkerhetsklassat dokumentskåp. Jag delar inte någon information utan skriftligt medgivande från Dig).

För att boka in sig via det bokningssystem jag använder (Bokadirekt) där krävs det att vissa personuppgifter anges.

Här tydliggörs varför och vad de används till: “Vid bokning ingår du avtal direkt med det företag som utför tjänsten. Bokadirekt tar således inget ansvar för felaktiga eller uteblivna tjänster.

Genom att boka överförs de uppgifter du lämnat i formuläret till det företag du bokar tid hos och till Bokadirekt. Uppgifterna inhämtas för administration och kommunikation angående bokningen och kan också, men behöver inte, användas för marknadskommunikation och verksamhetsutveckling av både Bokadirekt och företaget du bokar hos. Uppgifterna behandlas konfidentiellt och lämnas endast ut till tredje part för ovanstående syften samt i de fall lagen kräver det. Under dataskyddsförordningen har du rätt att begära ett utdrag av dina uppgifter, rätta dem eller få dem raderade. Vill du komma i kontakt med Bokadirekt eller företaget angående dina personuppgifter kan du skicka ett meddelande till gdpr@bokadirekt.se. Du har också rätt att framföra eventuella klagomål till Datainspektionen.” (Bokadirekt.se)

När du nyttjar vårdtjänster, medicinsk akupunktur, kommer du att dela med dig av personuppgifter i syfte att jag ska fullgöra mina skyldigheter enligt lag gällande journalföring. Sådana uppgifter hanteras alltså i enlighet med patientdatalagen och andra tillämpliga lagar inom hälso- och sjukvård.

Cookie-filer

En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator i syfte att förbättra upplevelsen och förenkla användandet av hemsidan. Genom att använda hemsidan samtycker du till detta. Om du inte vill tillåta cookies kan du välja att ändra inställningarna i din webbläsare så att de inte accepteras. Vissa funktioner på webbplatsen kan påverkas om inte cookies tillåts.

Dina rättigheter

Om du vill ha upplysning om vilka uppgifter jag har om dig eller själv få tillgång till, rätta, begära begränsning av, eller invända mot vår hantering av dessa ber jag dig kontakta mig via e-post. 

Avseende hantering av personuppgifter som grundar sig på ditt samtycke kan denna hantering avslutas genom återkallelse av samtycket. 

Du har rätt att begära information om personuppgifter som hanteras om dig, i den omfattning de tillhandahållits från dig. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du inte är nöjd med det sätt på vilket jag har hanterat dina personuppgifter, har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet.

Hur länge sparas dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas så länge det finns ett ändamål i enlighet med denna integritetspolicy eller i enlighet med lag.

Hur skyddas dina personuppgifter

Jag har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter så att de inte ska försvinna, ändras eller utsättas för obehörig åtkomst