Dags för lite utbildning igen med start i mars

Mindfulness i skolan – mindfulnesscenter

Utbildningens innehåll:

  • Teori och praktik för att ge dig färdigheter att kunna leda respektive åldersgrupp (4-7 år, 8-12 år och 13-18 år) individuellt eller i grupp/helklass
  • Genomgång av koncept, upplägg, marknadsföring, implementering för Mindfulness i skolan
  • Genomgång av handledarmanualen mindfulness vid stress – hur denna används för utbildning av pedagoger och personal.
  • Upplägg för utbildning, handledning och implementering av pedagoger för mindfulness i klassrummet.
  • Litteraturstudie, hemuppgifter och inlämningsuppgift
  • Meditationer anpassade för åldersgrupper – varför kan dessa skilja sig åt?
  • Våra erfarenheter hittills och forskning/projekt/studier