Vi har alla en naturlig förmåga att vara närvarande men oftast är vi bara närvarande under korta stunder. Vår uppmärksamhet splittras lätt av en mängd skäl från ett ögonblick till ett annat. Kanske kan du känna igen dig i följande exempel:

Du bestämmer dig för att gå från ett rum till ett annat för att hämta en sak och när du kommer in till rummet för ditt ärende så har du glömt vad du skulle hämta där. Din uppmärksamhet har under vägen splittrats och fångats upp av någonting annat. Du blir stressad och irriterad och den känslan stannar kvar en kortare eller längre tid stund av dagen …

Du kommer hem trött efter arbetet men har fortfarande det senaste mötet på jobbet i tankarna, samtidigt som du snabbt försöker laga middag. Ditt barn talar till dig men du lyssnar inte, inte förrän barnet besviket höjer rösten och säger: ”Du lyssnar aldrig på mig” och sedan går är ifrån.

Dessa exempel visar på några konsekvenser av vad brist på uppmärksamhet och närvaro kan leda till i vardagen. Du blir irriterad på dig själv och känner dig stressad över att inte ha kontroll …

  • Träning i Mindfulness ökar förmågan att lyssna och tala medvetet närvarande och att inte automatiskt reagera utan att mer medvetet svara på vad situationen kräver.
  • Med Mindfulness lär vi oss koncentrera vår uppmärksamhet på den uppgift som är här och nu. Och på en sak i taget.

 

Det enda ögonblick vi har – det är först när vi accepterar verkligheten som verkliga val som verklig förändring blir möjlig (Ola Schenström)

Jag är så tacksam över min utbildning till Mindfulness Instruktör hos Mindfulnesscenter av Ola Schenström