Du är välkommen när du
• är frisk
• har friska familjemedlemmar
• inte träffat någon med förkylningssymtom
• inte varit inlagd på sjukhus de senaste två veckorna
• inte varit utomlands de senaste två veckorna
Vi kommer båda ha munskydd (jag har till dig också)